robot-teacher_svvit

Digitalisering, entreprenörskap och neurovetenskap präglar framtidens skola

Ny rapport om framtidens skola

2011 betraktade de flesta lärare digitala verktyg som ett substitut till analoga metoder, nu använder istället nästan fyra av tio lärare digitala verktyg för att bygga på och förbättra utbildningen, en ökning från två av tio för fem år sedan. En ny rapport visar på en skola i förändring.

Tillsammans med Olle Bälter & Olga Viberg, forskare på KTH, i Stockholm, gör vi en pilotstudie där vi mäter digital kompetens bland lärare.

Under 2016 har Kairos Future tillsammans med Caperio studerat skolans intressenter inom det projekt som kallas Skola 2031, en uppföljning av projektet Skola 2021 från 2006 samt IT- och digital kompetens från 2011.

Den här rapporten bygger på en enkätundersökning mot fem av skolans intressentgrupper –lärare, elever, föräldrar, skolledare samt HR-personal, de som så småningom ska ta emot eleverna i deras framtida arbetsliv.

Syftet var att försöka besvara vad dessa grupper tror och tänker om skolan och skolans framtid – varför vi egentligen har en skola, vilka krafter som formar den, och vad som bör göras för att Sverige ska få världens bästa skola.

Sex kommuner deltog i studien som visar på en attitydskillnad till de digitala verktygen och skolans roll i samhället samt stort intresse för nya metoder, vilket lett till nya sätt att lära ut i klassrummet.