Slide background

VÄLKOMMEN TILL CAPERIO

Caperio är ett svenskt IT-bolag med tjänster i världsklass.
Med unik laganda och kompromisslös leveranskvalité skapar vi produktivitet och lönsamhet för våra kunder.

Slide background

LEVERANS I VÄRLDSKLASS*

Caperio etablerades år 2000. Vår ledstjärna under alla dessa år har varit att erbjuda
företag, organisationer och myndigheter Sveriges bästa leverans inom IT-infrastruktur.

* Radars leverantörsundersökning 2011, 2012, 2013

ARBETSPLATS

Dessa tjänster ger er en modern arbetsplats som ständigt utvecklas utifrån era behov och önskemål och omfattar alla delar av livscykeln.

 • Produktförsörjning
 • Klient
 • Print
 • Licens
 • Telefoni

DATACENTER

Inom  Datacenter erbjuder vi heltäckande och kvalitetssäkrade tjänster i kombination med branschens bästa konsulter.

 • Server
 • Lagring
 • Nätverk
 • Säkerhet

SKOLPARTNER

Tillsammans utvecklar vi en modernare skola som förbereder barn och ungdomar för morgondagens möjligheter!

Modern teknik kombineras med effektiva metoder för att förbättra undervisning och säkerställa en ökad måluppfyllelse.

LEVERANSMODELLER

Oavsett om ni söker traditionell, hybrid eller managerad leveransmodell kan Caperio erbjuda tjänster i framkant.

 • Traditionell IT
 • Hybrid IT
 • Managerad IT

BETT2015, Caperio, Skolpartner

Som deltagare till årets BETT-resa med Caperio, ges ni möjlighet att ta del av ny forskning, inspiration och insikter från ledande forskare och pedagoger. Vår ambition är att förstärka er plattform med kunskap som ni omedelbart kan omsätta i ert dagliga arbete.

Sweco, Caperio, avtalstjänst

Sweco har nio tusen medarbetare spridda över tolv länder. Det ställer höga krav på ordning och reda. Med den nya avtalsportalen har Sweco IT fått bättre kontroll och kan enklare hantera sina service- och supportavtal.

Caperio, Nätverk

SVÅRT ATT KOM_UNIC_RA?

Ett enkelt fungerande nätverk som välkomnar alla enheter. Var som helst. När som helst. Låt innovationen flöda utan att ge avkall på säkerhet, mobilitet eller tillgänglighet. Vi ger dig möjlighet att ta del av hur ni kan positionera ert nätverk som en vital del av er konkurrenskraft.

Caperio, finansiering, finance

CAPERIO FINANCE

Caperio Finance arbetar främst med operationella hyresupplägg. Målet är att erbjuda de bästa finansiella lösningarna vid en investering av IT-utrustning. Därför finansierar vi inte bara din hårdvara utan även projekt, applikationer och tjänster tack vare våra attraktiva restvärdespositioner kan vi erbjuda konkurrenskraftig off-Balance- finansiering med fast ränta vid behov.

Äg utrustning som ökar i värde och hyr utrustning som minskar i värde.

Med hjälp av våra restvärdespositioner visar en netto-nuvärdesanalys normalt en minskning av kostnaderna vid operationell hyra jämfört med investeringskostnaden vid ett köp.