Enkelt att ha koll på fritids

Fritidsappen gör att föräldrar får koll på vad som händer på fritidshemmet och att pedagoger och chefer får en effektivare vardag.

Med hjälp av Fritidsappen kan pedagoger dokumentera vad som händer och dela och diskutera detta med föräldrar och chefer – samtidigt som den dagliga administrationen blir enklare. På så sätt blir föräldrar delaktiga i barnens vardag samtidigt som chefer och pedagoger kan lägga administrativ tid på att ta hand om barnen.

padda3

Prova Fritidsappen!

Allt om fritidsappen

FRITIDSAPPEN

DET SKA VARA ENKELT

Fritidsappen är byggd för att pedagogerna lätt ska kunna dokumentera i vardagen och reflektera och följa upp aktiviteterna på fritidshemmet.

Med allt samlat på en plats, i lärplattan eller telefonen, är det enkelt att dela dokumentation, som bilder, filmer och texter med föräldrarna.

ENGAGEMANG

Fritidsappen gör det möjligt att ha en tätare dialog mellan pedagoger och föräldrar. Många fritidshem har, efter att man börjat använda Fritidsappen, ökat delaktigheten hos föräldrarna.

FÖR PEDAGOGER

FÖR PEDAGOGER

 • Enkelt och intuitivt användande.
 • Dokumentera med bilder och filmer – koppla mot läroplanen eller fritidshemmets egna mål.
 • Reflektera över dokumentationerna.
 • Dokumentera – internt eller synligt mot föräldrarna.
 • För samtal med föräldrar eller andra pedagoger.
 • Enkel in- och utcheckning via appen, för att få kontroll över närvaro.
 • Dela information och filer med föräldrar via anslagstavlan.
 • Följ andra avdelningars arbete och skapa projekt, som kan kopplas mot dokumentationer och utvärderas.
 • Se enkelt om alla barn är lika delaktiga i verksamheten.
 • Se enkelt vilka barn som är sjukanmälda eller bortresta.
FÖR SKOLEDARE

FÖR SKOLLEDARE

 • Enkelt och intuitivt användande.

 Administrera och redigera information och inlägg.

 • Följ samtliga avdelningars arbete och vad pedagogerna kommunicerar.
 • Ta ut statistik.
 • Skicka meddelande till alla eller utvalda avdelningar eller föräldrar.
FÖR FÖRÄLDRAR

FÖR FÖRÄLDRAR

För dig som är förälder skapar Fritidsappen trygghet och engagemang. Kommunikationen mellan fritids och dig är nu bara en knapptryckning bort.

 • Följ enkelt barnens vardag på fritidshemmet via en telefon, läsplatta eller dator.
 • Få snabb och viktig information från fritidshemmet.
 • För samtal med barnets pedagoger.
 • Frånvaroanmälan.
 • Ladda ned ditt barns digitala år, vid läsårets avslut.
 • Se bilder och filmer via bildspel.
BESTÄLLNING

Nyfiken? Kontakta oss på skolpartner@caperio.se, ring 08-562 175 00 (fråga efter Skolpartner) eller fyll i formuläret ovan.