Välkommen till Skolpartner

Vi utgår från att en digital satsning i din skola ska bli så framgångsrik som det bara är möjligt. Vi hjälper dig att ta fram strategi och mål som är anpassade efter din skolas behov och förutsättningar. Med en satsning på digitala verktyg lägger vi stort fokus på utveckling och utbildning av ledare och pedagoger, både vid införandet och över tid. Caperio bistår dig oavsett om det gäller teknik, pedagogik, finansiering eller återtag. Caperio har erfarenheten, kunskapen och kapaciteten och vi är med dig hela vägen.

Skolutveckling

Samhället genomgår en av de största och definitivt den snabbaste förändringen som den moderna människan skådat. Bransch efter bransch i samhället utsätts för en digitaliseringsvåg och för många branscher innebär det revolutionerande förändringar. Visste du t ex att världens största taxiföretag inte äger några taxibilar (Uber), att världens största leverantör av övernattningar inte äger några byggnader (Airbnb) och att världens största återförsäljare inte har något lager (Alibaba). När vi har 3D-skrivare som kan skriva ut byggnader, bilar och långtradare som snart kommer att kunna köra utan en människa bakom ratten och robotar som kan utföra allt fler arbetsuppgifter kommer vi i skolan att behöva förbereda eleverna på helt andra saker än vi gjort tidigare. Förmågan att lära sig nya saker och möjligheten att skapa sitt eget arbete (då 50% av de jobb som finns idag inte kommer att finnas i framtiden) kommer att bli allt viktigare för att eleverna ska vara rustade inför en oviss framtid.

Vi på Caperio Skolpartner vill inte bara leverera datorer/lärplattor och sedan önska dig och dina lärare lycka till med att användandet av dem i undervisningen. Vi vill vara en partner som utbildar, stöttar, handleder och hjälper till att ta fram en långsiktig plan för att er verksamhet ska få maximal nytta av de digitala satsningar som görs. För oss är det viktigt att det blir en positiv förändring i klassrummet som gör att eleverna lär sig mer, att elevernas resultat förbättras och att digitala verktyg används till exempel till att kartlägga nuläget och vad eleverna lärt sig under lektionen så att läraren kan anpassa sin fortsatta planering.

Många skolor fastnar i diskussioner om teknik när man egentligen borde prata om pedagogik och se tekniken som en förstärkare av pedagogiken – en bra pedagogik blir ännu bättre med digitala verktyg, men en dålig pedagogik riskerar att bli ännu sämre med digitala verktyg.