Banner-skola

Vi förbättrar svensk skola tillsammans

Vi utvecklar skolan i Sverige genom att höja pedagogernas kompetens. Tillsammans ger vi då eleverna rätt förutsättningar för att klara sig i dagens digitala samhälle.

Vi vet att skolorna har utmaningar med dokumentation, kompetensutveckling och att hitta ett digitalt arbetsflöde som sparar dyrbar tid. Vi hjälper till genom att handleda och utbilda i arbetet med digitala verktyg och genom att se till att de bästa och mest effektiva tekniska hjälpmedlen finns till hands.

Skolan handlar om elevens lärande och för att det ska bli så bra som möjligt krävs, förutom duktiga lärare, ett gott ledarskap och bra fysiska och digitala läromedel och lärmiljöer. Vi hjälper pedagoger att få ut maximal effekt av elevernas lärande, oavsett om det sker online eller i klassrummet. Det gör vi med hjälp av bättre pedagogik som stödjer sig på modern teknik.

P.S. Vår skolutveckling bygger naturligtvis på praktik, inspiration och forskning. Något annat vore otänkbart för oss.

Skolpartner finns på:

Facebook    Instagram  Twitter