Moln-påeravillkor

En enda fungerande molnlösning

Caperio erbjuder dagens och morgondagens leverans- och betalningsmodeller. I vår portfölj finns molntjänster, managerade tjänster, konsulttjänster och produktförsörjning. Vi möter dig där du är!

Vi hjälper dig till den bästa leveransmodellen utifrån kostnad och funktion. Oavsett om det är saas-tjänster, att integrera helpdesk eller outsourcing där vi sköter externa drift- och arbetsplatstjänster kopplar vi ihop alla leveransmodeller som många kallar cloud – till en enda fungerande lösning.

Molnet – hur gör vi?

Alla söker konkurrensfördelar som i slutändan ska skapa mer produktivitet, kreativitet och lönsamhet. Finns det någon lösning på detta dilemma?

Ja.

Genom att använda rätt typ av molnlösningar kan vi idag konsumera IT på ett sätt som inte bara ger verksamheten en rejäl skjuts, utan även lever upp till krav på säkerhet och flexibilitet. Vi skapar på så sätt automation av våra it-tjänster.

Det som har saknats i detta resonemang är det faktum att varje företag är unikt och kräver sin typ av molnlösning. Det passar helt enkelt inte alla att göra ”som alla andra”. Det är här Caperio kommer in i bilden. Med vår långa erfarenhet kan vi leverera molntjänster som passar just er. Vi tar hänsyn till era förutsättningar och krav. Oavsett molnmodell ser vi till att ni kan dra nytta av alla de fördelar en modern molnleverans kan erbjuda.

Mikael Zetterberg

Mikael Zetterberg
Manager Offering & Strategic Partners
070-547 93 44
mikael.zetterberg@caperio.se

Alla söker konkurrensfördelar som i slutändan
ska skapa mer produktivitet, kreativitet och lönsamhet.

SOM KUND TILL CAPERIO VÄLJER NI DEN molnmodell SOM PASSAR ER.

PRIVAT MOLN

Detta är alternativet när ni sätter säkerhet och integritet i första rummet. Oavsett information vill ni förvara allt på ett sådant sätt att endast auktoriserade medarbetare eller kunder kan komma åt filer.

När man bedriver en verksamhet som hanterar personuppgifter kan privat moln vara det enda alternativet då informationen hamnar under PUL, personuppgiftslagen.

Ofta innebär denna lösning att man har ett visst behov kopplat till ett pris. Men det kan ställa till problem när verksamheten förändras och behöver öka eller minska prestanda eller tjänster. Därför har Caperio tagit fram ett erbjudande, Privat Moln, där du får samma finansiella- och flexibla fördelar som en konventionell molnleverans.

Mer kontroll

 Högre nivå av nätverkssäkerhet

 Förutsägbar/skalbar ekonomi- och prestanda

Mindre tillgängligt

OFFENTLIGT MOLN

Om du är ute efter 100 procent tillgänglighet och mobilitet är detta svaret. Alla kommer åt allt, överallt. Nackdelarna är givetvis mindre integritet och säkerhet. Om fel person kommer åt inloggningsuppgifter så kan denna person enkelt logga in och ta del av känsliga uppgifter.

Denna baksida är en av anledningarna till att företag tvekar till investeringar i offentliga moln trots stor verksamhetsnytta och betydande ekonomiska fördelar. Resultatet av detta beslut får dock konsekvensen att företagets avdelningar på egen hand upphandlar och konsumerar IT.

Om man vill komma åt fördelarna med offentligt moln ska man definiera vilken information som är lämplig i ett offentligt moln. Centralt sätter man upp dessa definitioner så risk och säkerhetsutmaningar blir mer förutsägbara.

 Hög tillgängligt

 Förutsägbar/skalbar ekonomi- och prestanda

Mindre kontroll

Mindre säkerhet

HYBRIDMOLN

De allra flesta företag vill få fördelarna med ett Publikt Moln samtidigt som delar av informationen lämpar sig bäst i ett Privat Moln. Det är här det Hybrida Molnet kommer in i bilden. Förenklat placerar man information som inte är verksamhetskritisk i det publika molnet och verksamhetskritisk information placeras i det privata molnet.

I dag finns det ett antal aktörer som erbjuder denna tjänst. Här bör man dock vara vaksam. Om er information är känslig eller innehåller personuppgifter kan det vara ett krav på att ert moln ska vara placerat inom Sveriges gränser.

Två exempel på hybrid lösning: 

 • Leverantören tillhandahåller en helhetslösning där delar av tjänsten är av privat karaktär.
 • Kunden driftar det Privata Molnet lokalt och konsumerar publika tjänster av en leverantör.

Exempel på Molntjänster

online_support_filled_100px-red

Servicedesk

En väl fungerande Servicedesk är en ytterst viktig funktion för företag och användare samt för hantering av IT-drift tjänster. Vår Servicedesk är alltid tillgänglig för användar- och teknisk support och underhåll.
Med vår SPOC tjänst (Single Point Of Contact) kan vår Servicedesk agera som spindeln i nätet för de frågor och beställningar som kommer in via telefon, webb eller mail.

multiple_devices_96px

Applikationstjänster

Tillgång till infrastrukturella- och affärsapplikationer är en viktig förutsättning för den dagliga verksamheten på företag. Caperio erbjuder allt från instruktionsbaserad applikationsdrift för era affärsapplikationer till ett helhetsansvar för infrastrukturella applikationer. Utmaningarna brukar vara att ha tillräcklig kompetens och tillgänglighet för att kunna tillgodose behovet av  verksamhetens förändrade behov och prioriteringar för drift av applikations- och plattformstjänster.

wlan-red

Nätverkstjänster

Caperio tar ansvar för de nätverks-, drift-, och underhållstjänster som krävs för en väl fungerande leverans och funktion. Vi tar ansvar för teknik och infrastruktur oavsett om det är en brandväggs-, LAN-, WAN-, eller WiFi tjänst i er kommunikationslösning med de krav er verksamhet ställer på den, allt från enkelhet åtkomst till höga säkerhetskrav för att skydda information och data.

server2

Server

Genom att konsolidera, virtualisera och automatisera säkerställer vi nöjda användare och en IT-avdelning med tid över för mer verksamhetsnära uppgifter. Tack vare nära samarbete med ledande leverantörer i kombination med standardlösningar kan ni tryggt se mot framtiden, förvissad om att ni kan justera, uppgradera och förändra befintlig lösning.

lagring1-2

Lagring

Caperio erbjuder en flexibel, säker och följsam tjänst för lagring som i realtid följer era behov. Självklart uppfyller tjänsten de högsta kraven avseende tillgänglighet, redundans, incidenthantering och säkerhet.

backup2

Backup

Mängden data ökar för varje dag. Enligt IDC ökar den i storleksordningen 40% per år och det bara fortsätter. Detta ställer givetvis höga krav på företagen. För oavsett bransch är det vitalt att kunna återställa information vid en eventuell olycka.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur ni kan sova lugnt om natten.

Kundcase Wistrand

SAST_sv

TRYGGT MED SÄKRAD INFORMATION

För advokatbyrån Wistrand är det viktigt att all affärsinformation lagras enligt branschens alla regler och rutiner. Det ställer höga krav på företagets backup-lösning.

– Tiden att återskapa data från vår backup har reducerats – idag tar det några få timmar att återställa en server, vilket tidigare kunde ta upp till en dag, säger Robert Bergling, IT-chef på Wistrand.

Advokatbyrån Wistrand är en av Sveriges ledande byråer inom affärsjuridik. Med närmare 200 medarbetare på kontoren i Stockholm och Göteborg och med en djup kunskap om klienternas verksamheter och branscher, bistår de med högkvalitativ rådgivning inom samtliga affärsjuridiska områden.

För några år sedan upplevde Wistrand att deras backuplösning inte höll måttet. Arbetet med backuperna var både resurs- och tidskrävande.

– Att läsa tillbaka filer eller stora mängder data tog lång tid – upp till en hel dag. Vi anlitade ofta extern hjälp då vi inte hade all den kompetens som krävdes för att göra allt själva, säger Robert.

Att hålla reda på alla backupband och olika backupscheman kunde vara en mardröm enligt Robert Bergling.

– Vi var i behov av en säker och effektiv backuplösning, så att vi kunde sova gott om natten och vara trygga med att affärsinformationen verkligen säkrades enligt branschens regler och rutiner. Dessutom behövde vi snabbt kunna återställa backup, säger han.

Valet föll på Caperio och förra året driftsattes den nya backuptjänsten, som hanterar Wistrands 40 servrar med över fyra terabytes verksamhetskritisk data. Caperio ansvarar för att ta backup, spara backup och göra den tillgänglig vid behov. Detta borgar för att advokatbyrån snabbt är tillbaka i normal drift vid eventuellt informationsbortfall.

Robert har ett stort förtroende för Caperio och menar att de kan Wistrands verksamhet och förstår behoven.

– Få företag har så strikta och högt ställda krav kring sin information som advokatbyråer. Därför känns det extra bra att få hjälpa till att trygga deras affärsinformation, så de fullt ut kan ägna sig åt sin kärnverksamhet, säger Johan Boman, key account manager på Caperio.

– Caperio är flexibla i sitt sätt att arbeta, vilket är en viktig egenskap. De ligger i framkant inom flera områden. Vi ser ett framtida samarbete med andra IT-infrastrukturella frågor, säger Robert Bergling.


 Projektet i tre steg

Situation
Tidigare backuplösning fungerade inte tillfredsställande. Den var både resurs och tidskrävande. Att läsa tillbaka filer eller större mängder data tog lång tid – upp till en hel dag.

Lösning
Wistrands backuplösning går direkt in till Caperios datacenter, så går det snabbt och säkert att både ta backup och återläsa backup vid behov.

Effekt
Wistrand behöver inte lägga någon tid på backup själva och återställningsscenariot är i dag avsevärt kortare än tidigare. Wistrands tidigare kostnad att hantera backup själva var mycket hög jämfört med kostnaden i dag.


Om Wistrand

Wistrand grundades i Göteborg 1915 och fick sitt namn av advokat Folke Wistrand, en av förgrundsgestalterna inom modern svensk affärsjuridik. Byrån erbjuder spetskompetens inom samtliga affärsjuridiska områden. Med kontor i Stockholm och Göteborg hjälper de klienter verksamma inom i stort sett alla branscher. 2014 nominerades Wistrand till årets svenska advokatbyrå av det oberoende analysföretaget Mergermarket, som löpande sammanställer statistik över fusioner och förvärv.

Kundcase Maintpartner

maxresdefault

Maintpartner

För Maintpartner som arbetar med industriellt underhåll och driftstjänster inom industrin och den offentliga sektorn är det viktigt att ha en snabb och flexibel samarbetspartner. ”En effektiviserad IT-miljö med sänkta kostnader gör att vi nu kan fokusera på vår kärnverksamhet”, säger Kenny Ståhl, IT-ansvarig på Maintpartner Sverige.

Det hela började med att Maintpartner inte var nöjd med sin tidigare IT-leverantör och letade ny samarbetspartner.

– Caperio visade tidigt att de inte bara hade konkurrenskraftiga priser, de var även lyhörda och flexibla, säger Kenny Ståhl.

Utöver en snabb Service Desk, som är en viktig ingrediens då Maintpartners medarbetare arbetar ute hos kund, har samarbetet fördjupats och idag är Caperio Maintpartners tjänsteleverantör av infrastruktur- och arbetsrelaterade tjänster.

Bland annat har trådlöst nätverk (WLAN) med en gemensam central hantering installerats på de 10 kontoren spridda över Sverige. Även affärssystemet kommer inom kort att hanteras av Caperio för att ytterligare förstärka den totala IT-miljön.

– Genom att använda moln- och managerade tjänster förenklas den långsiktiga ekonomiska planeringen, vilket ger oss en flexibel IT-infrastruktur och förutsägbarhet. Vi kan enkelt öka eller minska vårt nyttjande av Caperios tjänster. Vi kan också ta in spetskompetens när behovet uppstår, säger Kenny Ståhl.

Några av lösningarna som Maintpartner köper från Caperio är:

 • Arbetsplats som tjänst, klientlivscykeln och applikationshantering.
 • Server som tjänst, Caperio Cloud – nästa generations molntjänst.
 • Backup som tjänst, molnbaserad kapacitetstjänst för backup och säkerhetskopiering.
 • WLAN som tjänst, med marknadsledande funktionalitet och service.
 • LAN som tjänst, stabil och effektiv intern datakommunikation med hög tillgänglighet och säkerhet.
 • Brandvägg som tjänst, redundant brandväggsfunktion med övervakning, proaktiv drift och underhåll.
 • Service Desk.
 • Software Asset Management (SAM).
 • Utöver detta så ansvarar Caperio för drift och övervakning av Maintpartners affärskritiska system.

Förutom sänkta it-kostnader och en säker it-leverans, menar Kenny Ståhl att Caperio alltid ställer upp när de behöver hjälp.

– Det är viktigt för oss att Maintpartners medarbetare känner sig trygga och nöjda med de tjänster som vi levererar, säger Johan Boman, kundansvarig på Caperio.

Projektet i fyra steg

Situation:
Tidigare IT-leverantör levde inte upp till förväntningarna. Infrastrukturen var både dyr och oflexibel.

Lösning:
Caperio blir Maintpartners tjänsteleverantör och supporterar med en komplett tjänsteplattform för både infrastruktur och applikationer.

Möjlighet:
Flexibla och skalbara lösningar ger bättre kontroll över IT-infrastrukturen, en större flexibilitet för förändringar. Fokusera på kärnverksamheten.

Effekt:
Sänkta IT-kostnader och en säkrare och stabilare it-drift. Större möjlighet att snabbt anpassa sig till nya kundkrav.