STOR-banner

En enda fungerande molnlösning

Caperio erbjuder dagens och morgondagens leverans- och betalningsmodeller. I vår portfölj finns molntjänster, managerade tjänster, konsulttjänster och produktförsörjning. Vi möter dig där du är!

Vi hjälper dig till den bästa leveransmodellen utifrån kostnad och funktion. Oavsett om det är saas-tjänster, att integrera helpdesk eller outsourcing där vi sköter externa drift- och arbetsplatstjänster kopplar vi ihop alla leveransmodeller som många kallar cloud – till en enda fungerande lösning.

Molnet – hur gör vi?

Alla söker konkurrensfördelar som i slutändan ska skapa mer produktivitet, kreativitet och lönsamhet. Finns det någon lösning på detta dilemma?

Ja.

Genom att använda rätt typ av molnlösningar kan vi idag konsumera IT på ett sätt som inte bara ger verksamheten en rejäl skjuts, utan även lever upp till krav på säkerhet och flexibilitet. Vi skapar på så sätt automation av våra it-tjänster.

Det som har saknats i detta resonemang är det faktum att varje företag är unikt och kräver sin typ av molnlösning. Det passar helt enkelt inte alla att göra ”som alla andra”. Det är här Caperio kommer in i bilden. Med vår långa erfarenhet kan vi leverera molntjänster som passar just er. Vi tar hänsyn till era förutsättningar och krav. Oavsett molnmodell ser vi till att ni kan dra nytta av alla de fördelar en modern molnleverans kan erbjuda.

Mikael Zetterberg

Mikael Zetterberg
Manager Offering & Strategic Partners
070-547 93 44
mikael.zetterberg@caperio.se

Alla söker konkurrensfördelar som i slutändan
ska skapa mer produktivitet, kreativitet och lönsamhet.

SOM KUND TILL CAPERIO VÄLJER NI DEN molnmodell SOM PASSAR ER.

PRIVAT MOLN

Detta är alternativet när ni sätter säkerhet och integritet i första rummet. Oavsett information vill ni förvara allt på ett sådant sätt att endast auktoriserade medarbetare eller kunder kan komma åt filer.

När man bedriver en verksamhet som hanterar personuppgifter kan privat moln vara det enda alternativet då informationen hamnar under PUL, personuppgiftslagen.

Ofta innebär denna lösning att man har ett visst behov kopplat till ett pris. Men det kan ställa till problem när verksamheten förändras och behöver öka eller minska prestanda eller tjänster. Därför har Caperio tagit fram ett erbjudande, Privat Moln, där du får samma finansiella- och flexibla fördelar som en konventionell molnleverans.

Mer kontroll

 Högre nivå av nätverkssäkerhet

 Förutsägbar/skalbar ekonomi- och prestanda

Mindre tillgängligt

OFFENTLIGT MOLN

Om du är ute efter 100 procent tillgänglighet och mobilitet är detta svaret. Alla kommer åt allt, överallt. Nackdelarna är givetvis mindre integritet och säkerhet. Om fel person kommer åt inloggningsuppgifter så kan denna person enkelt logga in och ta del av känsliga uppgifter.

Denna baksida är en av anledningarna till att företag tvekar till investeringar i offentliga moln trots stor verksamhetsnytta och betydande ekonomiska fördelar. Resultatet av detta beslut får dock konsekvensen att företagets avdelningar på egen hand upphandlar och konsumerar IT.

Om man vill komma åt fördelarna med offentligt moln ska man definiera vilken information som är lämplig i ett offentligt moln. Centralt sätter man upp dessa definitioner så risk och säkerhetsutmaningar blir mer förutsägbara.

 Hög tillgängligt

 Förutsägbar/skalbar ekonomi- och prestanda

Mindre kontroll

Mindre säkerhet

HYBRIDMOLN

De allra flesta företag vill få fördelarna med ett Publikt Moln samtidigt som delar av informationen lämpar sig bäst i ett Privat Moln. Det är här det Hybrida Molnet kommer in i bilden. Förenklat placerar man information som inte är verksamhetskritisk i det publika molnet och verksamhetskritisk information placeras i det privata molnet.

I dag finns det ett antal aktörer som erbjuder denna tjänst. Här bör man dock vara vaksam. Om er information är känslig eller innehåller personuppgifter kan det vara ett krav på att ert moln ska vara placerat inom Sveriges gränser.

Två exempel på hybrid lösning: 

  • Leverantören tillhandahåller en helhetslösning där delar av tjänsten är av privat karaktär.
  • Kunden driftar det Privata Molnet lokalt och konsumerar publika tjänster av en leverantör.

Exempel på Molntjänster

Servicedesk

En väl fungerande Servicedesk är en ytterst viktig funktion för företag och användare samt för hantering av IT-drift tjänster. Vår Servicedesk är alltid tillgänglig för användar- och teknisk support och underhåll.
Med vår SPOC tjänst (Single Point Of Contact) kan vår Servicedesk agera som spindeln i nätet för de frågor och beställningar som kommer in via telefon, webb eller mail.

multiple_devices_96px

Applikationstjänster

Tillgång till infrastrukturella- och affärsapplikationer är en viktig förutsättning för den dagliga verksamheten på företag. Caperio erbjuder allt från instruktionsbaserad applikationsdrift för era affärsapplikationer till ett helhetsansvar för infrastrukturella applikationer. Utmaningarna brukar vara att ha tillräcklig kompetens och tillgänglighet för att kunna tillgodose behovet av  verksamhetens förändrade behov och prioriteringar för drift av applikations- och plattformstjänster.

wlan-red

Nätverkstjänster

Caperio tar ansvar för de nätverks-, drift-, och underhållstjänster som krävs för en väl fungerande leverans och funktion. Vi tar ansvar för teknik och infrastruktur oavsett om det är en brandväggs-, LAN-, WAN-, eller WiFi tjänst i er kommunikationslösning med de krav er verksamhet ställer på den, allt från enkelhet åtkomst till höga säkerhetskrav för att skydda information och data.

server2

Server

Genom att konsolidera, virtualisera och automatisera säkerställer vi nöjda användare och en IT-avdelning med tid över för mer verksamhetsnära uppgifter. Tack vare nära samarbete med ledande leverantörer i kombination med standardlösningar kan ni tryggt se mot framtiden, förvissad om att ni kan justera, uppgradera och förändra befintlig lösning.

lagring1-2

Lagring

Caperio erbjuder en flexibel, säker och följsam tjänst för lagring som i realtid följer era behov. Självklart uppfyller tjänsten de högsta kraven avseende tillgänglighet, redundans, incidenthantering och säkerhet.

backup2

Backup

Mängden data ökar för varje dag. Enligt IDC ökar den i storleksordningen 40% per år och det bara fortsätter. Detta ställer givetvis höga krav på företagen. För oavsett bransch är det vitalt att kunna återställa information vid en eventuell olycka.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur ni kan sova lugnt om natten.

Kundcase Elanders

BIG-SLIDER_HOUSE16

Privat moln håller igång dygnet-runt-affärerna

Produktionen var igång varje dag, året om, men försvårades av avbrott och långa svarstider. Lösningen blev ett privat moln med snabba flash-diskar. Prestandan har nu ökat tiofalt och klagomålen har försvunnit.

Elanders är mycket mer än ett svenskt tryckeri idag. Man sköter bland annat supply chain–processer, tar emot returer och levererar trycksaker ”just in time” på fyra kontinenter. Det innebär att den centrala produktionsapparaten är igång varenda dag – året om. Tidigare brottades man med kortare driftsstopp på serverparken, samtidigt som svarstiderna upplevdes som alltför långa.

elanders-webb

Läs hela kundcaset här.