LicensTh

Licensbolaget blir en del av Caperio

Från och med den 1 juli 2012 blir det tidigare förvärvet Licensbolaget AB en fullt integrerad del av Caperio Holding AB. Förvärvet gör att Caperio står rustade för en offensiv satsning mot både nya och befintliga kunder inom området Licens.

– Licensbolaget passar perfekt in i Caperios företagskultur, vilket är väldigt viktigt för oss. Personerna på ett bolag och deras värderingar väger minst lika tungt som kvalifikationer när vi tittar på förvärv. Med Licensbolaget får vi det bästa av två världar, säger Christer Haglund, koncernchef på Caperio.

– Licensbolaget har alltid värdesatt en företagskultur som främjar kreativitet och innovativt tänkande. Vi är också extremt kundfokuserade och efter att ha suttit i Caperios lokaler i ett halvår kan jag med glädje konstatera att vi matchar varandra perfekt. Våra kunder kan förvänta sig ett breddat erbjudande och ett ännu högre fokus, säger Daniel Grönman, VD på Licensbolaget.

Om Licensbolaget: Licensbolagets specialistkunskaper finns primärt inom licenshantering. Det handlar både om att förmedla kunskap och erbjuda rådgivning kring mjukvarulicenser men också om att hjälpa kunder till att ha löpande kontroll på sina mjukvarulicenser där det ofta finns stora pengar att tjäna och spara för svenska verksamheter.