Säkerhetsarbete som utgår från användaren

All IT-säkerhet börjar och slutar med användaren. Det är alltid användarens säkerhet och enkelhet som är fokus för det vi gör. Vi arbetar idag med tjänster inom säkerhet som aktivt skyddar mot dagens säkerhetshot. Dessa är:

  • Specifika skydd mot ransomware.
  • Kryptering av information

Eftersom IT-säkerheten så starkt hänger ihop med användarna, så är det viktigt att säkerställa identiteten på användare och enheter. Vem är det, som med vilken enhet, försöker komma in på vårt nätverk eller datacenter?

Utifrån enhet, identitet och plats i nätverket får man sedan avgöra vilken typ av information den här specifika användaren får komma åt. På så sätt ser vi till att användarna får tillgång till rätt information, samtidigt som känslig information skyddas.

Läs om hur House of Ports använde Caperios tjänster

kundcase-house

cloud-access-security-broker-red

Cloud Access Security Broker

perimeterskydd-red

Perimeterskydd/brandvägg

dahl-webb-300x370

Niklas Dahl

Regional Sales Manager

031-303 43 51