Datacenter

Datacenter är och förblir hjärtat i företagets informationshantering. Med ökad informationsmängd växer kraven från verksamheten  avseende tillgänglighet, mobilitet och prestanda. Samtidigt ökar också behovet av säkerhet. Konsekvenserna när kommunikation och information brister i prestanda, är för många företag detsamma som avsevärt minskad effektivitet och lönsamhet.

Caperio erbjuder, i samarbete med ledande leverantörer, lösningar som alla har fyra saker gemensamt: kostnadseffektivitet, kvalité,  säkerhet och tillgänglighet.

Kontakta oss så kan vi, tillsammans, se över hur ni på bästa sätt hanterar och skyddar er information.

Server4

Server

Lagring

Lagring

Network

Nätverk

Security

Säkerhet