Datacenter

Datacenter är och förblir hjärtat i företagets informationshantering. Med ökad informationsmängd växer kraven från verksamheten  avseende tillgänglighet, mobilitet och prestanda. Samtidigt ökar också behovet av säkerhet. Konsekvenserna när kommunikation och information brister i prestanda, är för många företag detsamma som avsevärt minskad effektivitet och lönsamhet.

Caperio erbjuder, i samarbete med ledande leverantörer, lösningar som alla har fyra saker gemensamt: kostnadseffektivitet, kvalité,  säkerhet och tillgänglighet.

Kontakta oss så kan vi, tillsammans, se över hur ni på bästa sätt hanterar och skyddar er information.

Server4

SERVER

En stabil, flexibel och skalbar servermiljö är ett av fundamenten till en förutsägbar leverans av IT. Detta ställer stora krav på kapacitet och en serverpark som matchar verksamhetens krav. Genom att nyttja Caperios kapacitet och innovation får ni direkt tillgång till lösningar i framkant och leveransmodeller som passar er.

Att på egen hand möta verksamhetens krav på applikationer, alla med olika krav på servicenivå ställer stora krav på er IT-avdelning. En flora av serverplattformar som alla ska förhålla sig till nätverk, lagring, klient och applikations är för många tids- och resurskrävande.

Caperio erbjuder kompetens, lösningar och leveransmodeller som alla bidrar till kostnadseffektiv och problemfri hantering.

Genom att konsolidera, virtualisera och automatisera säkerställer vi nöjda användare och en IT-avdelning med tid över för mer verksamhetsnära uppgifter. Tack vare nära samarbete med ledande leverantörer i kombination med standardlösningar kan ni tryggt se mot framtiden, förvissad om att ni kan justera, uppgradera och förändra befintlig lösning.

Kontaktpersoner

Ola WidstrandOla Widstrand
Business Area Manager
Ola.Widstrand@caperio.se
070-190 41 45

Fredrik Lindman
Regionchef Öst
fredrik.lindman@caperio.se
073-625 75 02

Ulrica BrooUlrica Broo
Regionchef Mitt
ulrica.broo@caperio.se
070-524 08 18

Niklas DahlNiklas Dahl
Regionchef Väst och Syd
niklas.dahl@caperio.se
070-365 02 65

Lagring

LAGRING

Caperio erbjuder en flexibel, säker och följsam tjänst för lagring som i realtid följer era behov. Självklart uppfyller tjänsten de högsta kraven avseende tillgänglighet, redundans, incidenthantering och säkerhet.

I vårt erbjudande finner ni lösningar för alla situationer och krav. Tack vare enkel administration kan ni bland annat öka eller minska lagringsyta,  justera Tier-nivå och övervaka infrastrukturen.

Ett nära samarbete med ledande leverantörer och kompetens i framkant borgar för en lagringslösning som är trygg, rimlig, förutsägbar och ekonomisk.

Kontaktpersoner

Ola WidstrandOla Widstrand
Business Area Manager
Ola.Widstrand@caperio.se
070-190 41 45

Fredrik LindmanFredrik Lindman
Regionchef Öst
fredrik.lindman@caperio.se
073-625 75 02

Ulrica BrooUlrica Broo
Regionchef Mitt
ulrica.broo@caperio.se
070-524 08 18

Niklas DahlNiklas Dahl
Regionchef Väst och Syd
niklas.dahl@caperio.se
070-365 02 65

Network

NÄTVERK

Ett enkelt fungerande nätverk som välkomnar alla enheter. Var som helst. När som helst. Låt innovationen flöda utan att ge avkall på säkerhet, mobilitet eller tillgänglighet. Vi ger dig möjlighet att positionera ert nätverk som en vital del av er konkurrenskraft. En av många egenskaper är att nätverket följer dig var du än är, inte tvärtom.

I takt med att vi kopplar upp allt fler enheter ställs det högre krav på nätverket. Tidigare kunde man ganska enkelt se korrelationen mellan antalet medarbetare och verksamhetskrav. 100 medarbetare innebar 100 uppkopplade enheter. Idag är det inte helt ovanligt att samma avdelning har krav på upp till 400 samtidigt uppkopplade enheter. Smartphones, läsplattor, kaffemaskiner (!) och en rad andra klienter kräver alla sin del av prestandan.

Allt fler av våra vardagliga sysslor är beroende av ett fungerande nätverk. Ett nätverk som ligger nere får stora konsekvenser och lönsamheten blir ofta lidande. Genom ett proaktivt synsätt i kombination med ledande lösningar säkerställer ni minimal prestandaförlust och ett problemfritt handhavande.

Utöver ett antal självklara egenskaper kan dagens moderna nätverkslösning erbjuda ett stort antal funktioner som förenklar och effektiviserar er verksamhet. Tid som ni kan lägga på er kärnverksamhet.

Kontaktpersoner

Ola Widstrand

Ola Widstrand
Business Area Manager
Ola.Widstrand@caperio.se
070-190 41 45

Fredrik Lindman
Regionchef Öst
fredrik.lindman@caperio.se
073-625 75 02

Ulrica BrooUlrica Broo
Regionchef Mitt
ulrica.broo@caperio.se
070-524 08 18

Niklas DahlNiklas Dahl
Regionchef Väst och Syd
niklas.dahl@caperio.se
070-365 02 65

Security

SÄKERHET

I takt med att vi implementerar nya tjänster i verksamheten ökar kraven på en säker IT-miljö. Säkerheten ska dels skydda er information ur ett internt perspektiv men också se till att inga obehöriga får tillgång till er information. ”Öppen IT” har en mängd självklara fördelar men utan en säkerhet som samtidigt skyddar era tillgångar kan intrånget vara en realitet och försprång, processer och tillgångar med mera kommer till allmän kännedom.

Caperios erbjudanden inom Säkerhet ger er, utan avkall på tillgänglighet och kreativitet, en trygg lösning som inkluderar hela er miljö. Våra erfarna konsulter i samarbete med ledande leverantörer säkerställer ett helhetsperspektiv där ni tryggt kan fokusera på er kärnverksamhet. Självklart inkräktar våra säkerhetslösningar inte er geografiska eller mobila tillgänglighet.

Kontakta oss så ser vi till att ni, samtidig, kan sova gott om nätterna i vetskap om att er information är skyddad.

Kontaktpersoner

Ola Widstrand

Ola Widstrand
Business Area Manager
Ola.Widstrand@caperio.se
070-190 41 45

Fredrik LindmanFredrik Lindman
Regionchef Öst
fredrik.lindman@caperio.se
073-625 75 02

Ulrica BrooUlrica Broo
Regionchef Mitt
ulrica.broo@caperio.se
070-524 08 18

Niklas DahlNiklas Dahl
Regionchef Väst och Syd
niklas.dahl@caperio.se
070-365 02 65