header-FB

Effektiv och mobil – till fast pris

Vi ger dig en modern och mobil arbetsplats, till ett fast pris per användare och månad.

Det innebär att du inte behöver oroa dig för vare sig hård- eller mjukvara: Skrivarna krånglar inte. Dina medarbetare är alltid utrustade med fungerande enheter och mjukvaran på dessa är uppdaterade och har rätt licensiering.

Våra tjänster omfattar samtliga delar av livscykeln. Vi ser helt enkelt till att sköta alla delarna i din arbetsplats – Från det att hårdvaran köps in för första gången till det att licenserna analyseras och hårdvaran till slut byts ut.

Vi tar alltså ansvar för hela leveranskedjan, så att medarbetarna – med rätt verktyg – hela tiden kan fokusera på sin kärnverksamhet.

 
print-text
klient-text
licens
retail
telefoni-text
produktforsorjning-text