Översikt

Caperio erbjuder dagens och morgondagens IT-lösningar. I vår portfölj finner ni molntjänster, managerade tjänster, konsulttjänster och produktförsörjning. Tack vare ett brett erbjudande kan vi möta er där ni är.

Vi tror nämligen att varje företag är unikt. Några kan med fördel flytta upp i molnet medan andra mår bäst av lite mer tradionella lösningar. Övriga finner vi i en hybrid lösning.

Tack vare denna insikt i kombination med vår erfarenhet och kompetens kan vi stötta er och er kärnverksamhet till bättre lönsamhet och nöjdare användare.

En lösning blir aldrig effektivare än strategin bakom den.

Kraven från verksamheten  ökar samtidigt som IT-avdelningens förmåga att leverera minskar. För att möta denna utmaning kommer det att krävas kreativitet, kompetens och lyhördhet. I det ”nya normala” kommer ord som hybrid (produktion och leverans) samt agil (leverans och organisation) att bli allt vanligare.

Det är lätt som beställare att bli stressad när man får höra om alla möjligheter som ligger i molnet. Helt plötsligt kan man  leverera som man lovar samtidigt som kostnaden följer nyttjandegraden.  Men för att ni ska få mest pang för pengarna samtidigt som säkerheten och verksamheten “följer med” är det absolut nödvändigt med en leverantör som som kan hjälpa er med vad ni ska förflytta och när.
Rom byggdes inte på en dag. Ta ett steg i taket. Men se till att ta rätt steg.

För att säkerställa att kompassriktningen blir den rätta bör ni ställa er frågan:

”Hur kan IT på bästa sätt stödja era omedelbara – och framtida – affärsbehov?”

Svaret på den frågan kommer att hjälpa dig att formulera en genomtänkt strategi. Kontakta oss så hjälper vi dig ta fram ett underlag som bygger på insikt, ekonomi, vision, säkerhet och användarnas behov och krav.

Kärt barn har många namn

Inte ens vi som arbetar dagligen med IT kan hänga med i alla begrepp och buzzwords som flyger där ute. Framför allt på grund av att definitionen på vad man menar skiljer sig markant åt beroende på vem man frågar.

För att råda bot på detta och samtidigt se hur dessa tjänster mappar mot er verksamhet bör man skapa en tydlig struktur. Vi krånglar inte till det utan har skapat en matris som alla kan ta till sig. “Arbetsplats” och “Datacenter”.  Indvid och sammanhang  om man så vill.

Bakom dessa grupperingar döljer det sig mängder av olika erbjudanden. Var och ett framtaget för att stötta er verksamhet till bättre lönsamhet och effektivitet.

Läs mer om Arbetsplats

Läs mer om Datacenter

Caperio Skolpartner

Caperios experter inom skola har mångårig kunskap om och förståelse för den värld vi lever i och fungerar därför som en omvärldsbevakare, där skolan och dess verksamhet ligger i fokus. Vi lever efter tre ledord: Engagemang, nyfikenhet och kreativitet. Med Caperio Skolpartner säkerställer ni att er digitala satsning når hela vägen.

Läs mer om Skolpartner

Leveransmodeller

Beroende på vem och vad ni är har ni olika behov. Därför är det helt naturligt att vi finner fördelar för samtliga leveransmodeller. I ett framtidsperspektiv kommer vi sannolikt se en mer homogen kravspecifikation men under överskådlig tid kommer skillnaderna vara fortsatt stora. Caperio erbjuder den leveransmodell som passar era behov. Oavsett om vi pratar traditionell, hybrid eller managerad leverans kan vi se till att ni får exakt vad ni behöver för att sova gott om nätterna.

Läs mer om våra leveransmodeller