SCANDIC SPARAR TID OCH PENGAR MED SAM

Att växa är bra för företag. Men när Scandic skulle hantera alla programvarulicenser för datorer och servrar på 230 hotell med tusentals anställda blev det bara för mycket. Då ryckte Caperio in med en hjälpande hand och erbjöd sina tjänster för optimering av programvarutillgångar.

Vi skulle behöva anställa flera personer till på heltid om vi skulle hålla koll på alla datorer och licenser själva, så Caperio sparar mycket tid och pengar åt oss. Det säger Björn Jonasson, som är It Infrastructure Architect på Scandic Hotels.
Björn berättar att samarbetet med Caperio började 2003. Från början köpte Scandic bara hårdvaran, men i takt med att hotellkedjan växte blev det oöverblickbart att hålla koll på datorer och licensiering, lagring och servar.

– För att lösa problemet erbjöd Caperio sin SAM-tjänst till oss, där alla våra datorer och servrar med en liten agent rapporterar upp den installerade programvaran till en central portal på internet, säger Björn Jonasson.

Genom sitt arbete jagar Caperio hela tiden optimeringsmöjligheter: kunden ska ha rätt antal licenser och inte köpa på sig för mycket. Det leder i sin tur till att Caperio får sälja färre licenser. Är det verkligen klokt?
– Svaret är att vi skapar förtroende. Vi vill att våra kunder ska köpa rätt antal licenser, varken för många eller för få, men också att de köper rätt typ av licens. Vår uppgift är ju att effektivisera och skapa mervärde för dem, säger Caperios Maria Lindhagen, som är konsult för SAM-tjänsten.

Det är inte få datorer man har på Scandic, antalet arbetsstationer är cirka 3 500. Och fler blir det. Scandic har köpt Ricas hotellkedja vilket innebär att de ska få in alla deras datorer och servrar i samma miljö. Det arbetet pågår för fullt. Men Björn Jonasson är lugn, han vet att Caperio håller koll på varje dator, program och licens.

Så det är väl använda pengar att låta Caperio hjälpa er?
– Jag skulle säga att det är mycket väl använda pengar, både genom att det sparar resurser direkt, och genom att vi slipper ha egen kompetens i huset fullt ut. Det gör så att kan vi syssla med hotellen i stället. Och det behövs, för vi bygger nytt hela tiden.


Projektet i tre steg

Situation
I takt med att Scandic växte till över 13 000 anställda blev det svårt att hålla koll på alla datorer, servrar och licenser. Företagets överblick var för dålig, vilket ledde till slöseri med resurser.

Lösning
För att lösa utmaningen med att hålla koll på licensbehov valde Scandic att ta hjälp av Caperio och deras SAM-tjänst som är baserad både på verktyg och omkringliggande tjänster. SAM-tjänsten ger full kontroll över inventerade datorer och servrar i realtid, samt aktuell licensefterlevnad för samtliga tillverkare.

Effekt
Scandic har nu via Caperio koll på varje dator och programvara kontra licensrättigheter som används av flera tusen anställda på mer än 230 hotell i 7 länder. Det sparar tid och pengar så att man kan ägna sig åt hotellverksamheten.

Ladda ner detta kundcase i pdf-format