header-FB

Kvalitet & Miljö

Caperios ledningssystem för kvalitet och miljö är certifierat enligt ISO 9001:2015 (standard för kvalitetsledningssystem) samt ISO 14001:2015 (standard för miljöledningssystem).

Vår huvudfokus är att leverera service av högsta klass till våra kunder och för att säkerställa detta över tid har vi valt att certifiera vårt ledningssystem.

Ledningssystemet är ett hjälpmedel för att arbeta med rätt saker och se till att alla arbetar med samma mål i sikte, att säkerställa att det som är beslutat blir genomfört samt att verksamheten ständigt utvecklas och förbättras för våra kunder och miljön.

ISO-14001_2015-black-TM_150

ISO-9001_2015-black-TM

KONTAKT

Benny_Lundstedt

KVALITETSANSVARIG

Benny Lundstedt
kvalitet@caperio.se

Josefin_Holmstrom

MILJÖ- & HÅLLBARHETSANSVARIG

Josefin Holmström
  miljo@caperio.se