David

Karlskrona kommun väljer Caperio

Caperio gick vinnande ur den upphandling som innebär att tillgodose Karlskrona kommuns/upphandlande myndigheters behov av datorer, plattor, skärmar och produktnära tjänster.

Avtalet som signerades i juli månad sträcker sig över tre plus ett år med start den 1 september 2016 och den totala volymen uppskattas till ca 10 mkr per år. Utöver produktleveransen omfattar avtalet även finansiering samt återtag av produkter .

”Det känns mycket bra att vår satsning på offentlig verksamhet ger resultat. Med vårt starka erbjudande kring arbetsplatstjänster och pedagogik kan vi hjälpa Karlskrona kommun att få ännu bättre kontroll över sina arbetsplatser. Vi ser med tillförsikt på framtiden där allt fler kunder, både privata och offentliga, ställer allt högre krav på helhetslösningar inom ” Arbetsplats som tjänst .”
David Pohanka, vice VD på Caperio
”Ett viktigt avtal i sydregionen. Jag ser fram emot att följa såväl avtalet med Karlskrona kommun som den tillväxt vi just nu ser i regionen.”
Tomas Wanselius VD för Caperio

 

För mer information kontakta:
David Pohanka Dep CEO, Caperio
Tele: 073-625 75 31
E-post: david.pohanka@caperio.se