Offentligt erbjudande

logo

Advania lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Caperio Holding med målsättning att komplettera och stärka sitt erbjudande som en ledande nordisk IT-koncern

Pressmeddelande – Advania lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Caperio Holding

Advania announces a recommended cash offer to the shareholders of Caperio Holding with the objective of strengthening its position as a leading IT group on the Nordic market

Press release – Advania annoounces a recommended cash offer to the shareholders of Caperio Holding

Pressmeddelande – Uttalande från styrelsen för Caperio Holding med anledning av Advanias offentliga kontanterbjudande
Press release – Statement by the Board of Caperio Holding in relation to the public cash offer by Advania
Advanias erbjudande till aktieägarna i Caperio Holding AB
Advania’s offer to the shareholders of Caperio Holding AB
Advania – Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Advanias erbjudande till aktieägarna i Caperio Holding AB (publ)
Advania – Supplement to the Offer Document in respect of Advania’s offer to the shareholders of Caperio Holding AB (publ)
Advania – fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Caperio Holding och förlänger acceptfristen
Advania –  declares the offer to the shareholders of Caperio Holding unconditional and extends the acceptance period

Kallelse till extra bolagsstämma tisdagen den 27 juni 2017 kl. 14.00

Notice to extraordinary general meeting at 14.00 CET on Tuesday 27 June 2017

Kallelse till extra bolagsstämma tisdagen den 27 juni 2017 kl. 14.00

Caperio applies for delisting and convenes an extraordinary general meeting

Avnotering av Caperio

Delisting of Caperio

Advania innehar efter erbjudandets genomförande 98,7 procent av aktierna i Caperio Holding

 

Advania controls 98.7 per cent of the shares in Caperio Holding following the offer