Tomas_webben

Halvårsrapport 2016. Positiv resultatutveckling och toppbetyg av kunderna!

Vi fortsätter att utvecklas positivt. Både bruttomarginal och resultat förbättras under perioden jan-jun (H1). Den ackumulerade nettoomsättningen H1 är något sämre än förra året, -25 mkr, men det förväntar vi oss att ta igen i Q3 då några affärer flyttades framåt över kvartalsgränsen. Under Q2 ökade bruttomarginalen till 21,4% jämfört med 18,4% föregående år. Vi arbetar vidare med att bli än mer effektiva både på personal-och omkostnadssidan, där vi sänkt våra kostnader med 13,9% under kvartalet och 9,5% under första halvåret, jämfört med motsvarande period förra året. Detta resulterar i att EBITDA också har utvecklats åt rätt håll, under H1 6,6 mkr ( 3,1 mkr) och Q2 6,1 (4,7 mkr), jämfört med förra året.

1 APRIL – 30 JUNI 2016

• Nettoomsättningen minskade med 23% till 219,3 mkr (283,3)
• EBITDA ökade till 6,1 mkr (4,7)
• Periodens resultat uppgick till 2,6 mkr (1,7)
• Resultat per aktie uppgick till 0,20 kr (0,06)

1 JANUARI – 30 JUNI 2016

• Nettoomsättningen minskade med 6% till 398,1 mkr (422,9)
• EBITDA ökade till 6,6 mkr (3,1)
• Periodens resultat uppgick till 0,5 mkr (-1,6)
• Resultat per aktie uppgick till -0,46 kr (-0,75)
• Antalet anställda minskade till 121 (148)

 
CERTIFIED ADVISER
Remium Nordic AB
Tele: 08-454 32 76
E-post: CorporateFinance@remium.com

 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Tomas Wanselius, CEO
Telefon: +46 8 562 175 00
E-post: tomas.wanselius@caperio.se

Ola Maalsnes, CFO
Telefon: +46 8 562 175 00
E-post: ola.maalsnes@caperio.se

Ladda ner bifogad rapport
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016

 

KORT OM CAPERIO
Caperio är ett serviceföretag som erbjuder värdeskapande IT-lösningar, inom Arbetsplats och Datacenter. Caperios
idé är enkel: att med högsta service hjälpa företag och organisationer att utvecklas framgångsrikt genom att erbjuda
IT-lösningar baserade på kunskap och god rådgivning.

 

Denna information är sådan information som Caperio AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2016 kl. 08:30 CET.