Tomas_webben

FORTSATT GOD TILLVÄXT I VÅRT FÖRSTA KVARTAL 2017

Det är glädjande för mig att kunna presentera ytterligare ett bra kvartal. Vi följer upp vårt starka Q4 med ytterligare en positiv rapport för Q1.

Caperio ökade kvartalsomsättningen med 18,5% till 211,8 mkr (178,8).

Vi fortsätter vårt fokus på lönsamhet och jag är nöjd att vi också har tillväxt jämfört med förra året. Detta ger oss en stark utveckling för EBITDA, som i Q1 ökade till 3,6 mkr (0,5). Vi fortsätter att växa och ta marknadsandelar genom att erbjuda unika IT- lösningar, som hjälper våra kunder att bli effektivare och mer digitaliserade. Att vara mer specialiserad innebär att vi kan utnyttja vår långa och breda erfarenhet inom IT och därmed hjälpa nya branscher att bli ännu effektivare och flexiblare.

 

1 JANUARI – 31 MARS 2017

•    Nettoomsättningen ökade med 18 % till 211,8 mkr (178,8)
•    EBITDA ökade till 3,6 mkr (0,5)
•    Periodens resultat uppgick till 1,1 mkr (-2,1)
•    Resultat per aktie uppgick till -0,06 kr (-0,66)
•    Antalet anställda minskade till 121 (126)

 

Ladda ner bifogad rapport
Delårsrapport avseende Q1 2017

 

För mer information kontakta:

Tomas Wanselius, CEO
​Tel: 08-562 175 00
tomas.wanselius@caperio.se

Ola Maalsnes, CFO
​Tel: 08-562 175 00
ola.maalsnes@caperio.se

Läs pressreleasen här.