Rådgivande tjänster

IT utvecklas löpande. Ofta ser vi en enklare vardag, inte minst för slutanvändaren. Samtidigt blir leveransen allt mer komplex och som beställare är det ofta svårt att hänga med i den snabba utvecklingen. Caperios rådgivande tjänster syftar till att stödja beställaren i sin upphandling, projektledning, kravspecifikation eller frågeställning. Oberoende, och mer er verksamhet i fokus, säkerställer vi att ni får de bästa förutsättningarna och de nöjdaste slutanvändarna.

p

Projektledning

Telefoni

Mobilitet – Telefoni/UC