Leveransmodeller

Caperio erbjuder dagens och morgondagens leverans- och betalningsmodeller. I vår portfölj finner ni molntjänster, managerade tjänster, konsulttjänster och produktförsörjning. Tack vare ett brett erbjudande kan vi möta er där ni är.

Vi tror nämligen att varje företag är unikt. Några kan med fördel flytta upp i molnet medan andra mår bäst av lite mer tradionella lösningar. Övriga finner vi i en hybrid lösning.

Beroende på vem och vad ni är har ni olika behov. Därför är det vitalt att ni väljer en leverantör som kan stötta er oavsett om ni står inför eller har kommit hela vägen i resan. Självklart finns det fortfarande fördelar för samtliga leveransmodeller. I ett framtidsperspektiv kommer vi sannolikt se en mer homogen  kravspecifikation men under överskådlig tid kommer skilnaderna vara fortsatt stora.

En leverantör. Tre leveransmodeller.

Vi lever i en komplex värld. Att som företag se alla fördelar i en leveransmodell är därför inte helt vanligt. Många företag löser detta genom att blanda modell beroende på krav, förutsättning och prioritering.

En managerad leveransmodell innebär att vi tar
ansvar för funktion, tjänst, underhåll, tillgänglighet och drift.

Lär dig ställa krav

Nya leverans- och betalningmodeller ställer stora krav på leverantören. Det är viktigt att ni väljer en leverantör som kan matcha era utmaningar. En fördel med att blanda upp er miljö och därmed få en större mängd moln- eller managerade tjänster är att du får mer tid över till att planera, justera och tänka strategiskt. Samtidigt vill du vara trygg med att er traditionella IT tas om hand om på bästa sätt. Se därför till att er leverantör har bredden för att säkerställa att du sover gott om nätterna.

Har du balans?

Att gå från noll till hundra är sällan bra. Är man otränad är förkylningen sällan långt borta om man tar i för mycket för snabbt. För att komma igång och kontrollerat “räkna hem” de fördelar en moln eller managerad leverans kan ge rekommenderar vi en hybrid eller blandad leverans till många av våra kunder.

Låt oss ser över ert landskap. Snabbt identifierar vi tjänster som med fördel kan förflyttas till förändrade leverans- och betalmodeller. Vi finner sannolikt också ett antal funktioner som mår bäst av att, tills vidare, fortsätta i en traditionell leverans.

Kontakt

Håkan Pettersson
Business Area Manager Cloud
hakan.pettersson@caperio.se
072-147 07 77

Fredrik Lindman
Regionchef Öst
fredrik.lindman@caperio.se
073-625 75 02

Ulrica Broo
Regionchef Mitt
ulrica.broo@caperio.se
070-524 0818

Niklas Dahl
Regionchef Väst/Syd
niklas.dahl@caperio.se
070-365 02 65