Tomas_webben

Delårsrapport avseende jan-sep. OMSÄTTNING OCH RESULTAT FÖRBÄTTRAS AVSEVÄRT 

Med stor glädje och tillförsikt om framtiden summerar jag vårt mycket fina Q3. Jag konstaterar att vi lyfter i samtliga våra fokus- områden (Managerade tjänster, Skola, Offentlig sektor och större Privata företag), vilket tillsammans med det dedikerade arbete vi genomfört på kostnadssidan gör att resultatet utvecklas mycket positivt.

Omsättningen ökar med 26% i Q3 och med 6% för jan-sep men bruttomarginalen sjunker till 16% (17%) i Q3 och till 19% (20%) för jan-sep. Vi har sänkt kostnaderna, jämfört med föregående år, med 18% i Q3 och med 12% för jan-sep. Det ger oss en mycket stark utveckling av EBITDA, för Q3 16,3 mkr (2,0) och för jan-sep 22,9 mkr (5,1).

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2016

• Nettoomsättningen ökade med 26 % till 319,4 mkr (252,9)
• EBITDA ökade till 16,3 mkr (2,0)
• Periodens resultat uppgick till 10,0 mkr (-0,6)
• Resultat per aktie uppgick till 1,84 kr (-0,45)

1 JANUARI – 30 SEPTEBMER 2016

• Nettoomsättningen ökade med 6 % till 717,4 mkr (675,8)
• EBITDA ökade till 22,9 mkr (5,1)
• Periodens resultat uppgick till 10,5 mkr (-2,3)
• Resultat per aktie uppgick till 1,38 kr (-1,20)
• Antalet anställda minskade till 118 (144)

 

CERTIFIED ADVISER
Remium Nordic AB
Tele: 08-454 32 76
E-post : CorporateFinance@remium.com

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Tomas Wanselius, CEO
Telefon: +46 8 562 175 00
E-post: tomas.wanselius@caperio.se

Ola Maalsnes, CFO
Telefon: +46 8 562 175 00
E-post: ola.maalsnes@caperio.se

 

Ladda ner bifogad rapport
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016

 

KORT OM CAPERIO
Caperio är ett serviceföretag som erbjuder värdeskapande IT-lösningar, inom Arbetsplats och Datacenter. Caperios
idé är enkel: att med högsta service hjälpa företag och organisationer att utvecklas framgångsrikt genom att erbjuda
IT-lösningar baserade på kunskap och god rådgivning.