madde

Caperio vinner större avtal med ledande detaljhandelskedja

En ledande svensk detaljhandelskedja har tecknat avtal med Caperio gällande SAM-tjänster för kedjans mjukvaror, mjukvaruhantering samt därtill hörande rådgivning. Avtalet är initialt värt ca 1,5 mkr per år och har tecknats på fyra år.

Inom avtalet finns möjlighet att utöka tjänsten till samtliga bolag inom koncernen, vilket som mest skulle öka värdet till ca 4 mkr per år.

Detaljhandelskedjans strategi är, att med denna tjänst, hantera sina programvarulicenser mer effektivt och på sikt minska kostnaderna för licenserna , bli effektivare i sin mjukvaruhantering samt förbättra den tjänst som levereras till organisationen.

– Vi är mycket glada över detta avtal med en stor aktör inom just detaljhandelssegmentet, vilket visar på vår bredd såväl som på vår kompetens , säger Tomas Wanselius, VD på Caperio .

Avtalet började gälla den 30 juni 2016.

För mer information kontakta:
Madeleine Wettergren, Business Area Manager License
Tele: 08-562 175 19
E-post: madeleine.wettergren@caperio.se

Certified Adviser:
Remium Nordic AB
Tele: 08-454 32 76
E-post : corporatefinance@remium.com