Tomas_webben

Caperio ingår ”Partnerskap för strategisk licenshantering” med Malmö stad

Malmö stad har tecknat avtal med Caperio gällande:

Caperios primära uppdrag är att stödja Malmö stad i att hantera affärsrelationerna med de stora leverantörerna av programvaror, vilket ger Malmö stad ökade möjligheter att skapa långsiktiga relationer med fokus på kvalitet.

Avtalet gäller under 3 + 1år och omsätter ca 50 mkr per år.

– Vi på Caperio är oerhört glada och stolta över att ha fått förtroendet från Malmö stad att ingå partnerskap. Det här är ett modernt avtal som ger kunden stor flexibilitet och som skapar maximal affärsnytta för dem . Ett avtal av den här omfattningen, med en aktör av denna dignitet, är en bekräftelse på vår kompetens och vår förmåga till kundanpassade tjänster , säger Tomas Wanselius, VD på Caperio.

Avtalet började gälla den 3 oktober 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Wanselius, VD Caperio
E-post: Tomas.wanselius@caperio.se
Tele: 08-50 93 35 24

Certified Advicer:
Remium Nordic AB
Tele: 08-454 32 76
E-post : corporatefinance@remium.com