Tomas_webben

Caperio Holding AB publicerar årsredovisningen för 2016

Caperio Holding ABs årsredovisning avseende räkenskapsåret 2016

Årsredovisningen finns på bolagets webbplats och går även att beställa från bolagets huvudkontor eller via telefon 08-562 175 00. Caperio Holding AB:s årsstämma hålls tisdagen den 16 maj kl 15.00 på bolagets huvudkontor, Gårdsfogdevägen 7 i Bromma. Anmälan om deltagande skall ske senast fredagen den 10 maj klockan 16.00, till Bolaget på adress Caperio Holding AB, Box 111 05, 161 11 Bromma eller via e-post: bolagsstamma@caperio.se.

Certified Adviser:
Remium Nordic AB
Tele: 08-454 32 76
corporatefinance@remium.com

För mer information kontakta:

Tomas Wanselius, CEO
​Tel: 08-562 175 00
tomas.wanselius@caperio.se

Ola Maalsnes, CFO
​Tel: 08-562 175 00
ola.maalsnes@caperio.se