Saknar du inloggning? Kontakta oss via avtalsportalen@caperio.se så hjälper vi dig omgående.

Avtalstjanst2

CAPERIO AVTALSTJÄNST

Caperio Avtalstjänst erbjuder effektiv och proaktiv bevakning över de serviceavtal och licenser som finns i er organisation. Vi förmedlar inte bara de supportavtal verksamheten kan tänkas behöva utan erbjuder även en effektiv förvaltning, med hjälp av vår avtalsportal, genom hela avtalsperioden. Detta oavsett tillverkare. Vi värderar våra kunders trygghet och vårt serviceteam ger proaktiva förslag gällande vilken support som passar just ditt företag eller organisation. Vår serviceanalys är rådgivande för att lättare hitta rätt supportnivå och säkerställer att supporten blir en nyttjad resurs för verksamheten.

Skapar kontroll

Avtalsportalen är designad och utvecklad av Caperio och bygger på mångårig erfarenhet kring förvaltning av service- och supportavtal. Avtalsportalen är verktyget för dig, för att snabbt se dina avtal i en samlad och strukturerad form.

 • Egen avtalsportal
 • Proaktiv bevakning av service- och supportavtal
 • Strukturerad uppdelning av avtal och licenser
 • Sök- och rapportmodul
 • Tidsbesparing vid felanmälan
 • Varning i god tid innan avtal upphör

Effektmål

Med ökad tillgänglighet till serviceavtalen nyttjas redan befintliga och investerade resurser bättre och effektivare, samtidigt som riskerna minskar. Med säkrare hantering, samt flexibilitet till avtalsperioder som är anpassade till verksamheten, blir proaktiviteten mot den egna organisationen större. Förbättringsåtgärder leder till kostnadsbesparingar och ledningen kommer dessutom alltid att ha full kontroll över supportkostnaderna, ställt i relation till den lagda investeringsbudgeten.

 • Automatiserad avtalsprocess
 • Ökad tillgänglighet i organisationen
 • Kontroll över supportkostnader
 • Stöd vid budgetprocess
 • Ordning och reda

Jacob-webb-300x370
Jacob Wennberg

Specialist Services
Developer Services