Tomas_webben

Bokslutskommuniké 2016. STARKT AVSLUT PÅ (REKORD)ÅRET!

Det gläder mig verkligen att vi följer upp vårt starka Q3 med ytterligare en positiv rapport för Q4. Vi kan därmed se tillbaka på 2016 som Caperios bästa år i historien! Efter några utmanande år har vi arbetat hårt och fokuserat med såväl effektiviseringsprogram som förflyttning av vårt erbjudande till marknaden och är nu tillbaka i gammalt gott slag. Vi är dock långt ifrån nöjda.

Den svenska marknaden avseende IT-infrastruktur växte enligt Radar med 2,6% under 2016. Detta medan Caperio ökade omsättningen med 9% i Q4 och 7% för helåret. Vårt fokus har dock inte varit tillväxt, utan lönsamhet och därför är jag än mer nöjd med lönsamhetens utveckling. Nycklarna till denna utveckling har varit att vi ökat omsättningen samtidigt som vi sänkt våra omkostnader med 9% på helåret. Vi har lyckats att gasa och bromsa samtidigt, vilket resulterat i mycket stark utveckling för EBITDA, som i Q4 ökade till 10,0 mkr (0,3) och för helåret till 32,9 mkr (5,4).

 

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2016
• Nettoomsättningen ökade med 7% till 956,1 mkr (893,9)
• EBITDA ökade till 32,9 mkr (5,4)
• Periodens resultat uppgick till 16,2 mkr (-4,3)
• Resultat per aktie uppgick till 1,90 kr (-1,82)
• Antalet anställda minskade till 117 (144)

 

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2016
• Nettoomsättningen ökade med 9% till 238,7 mkr (218,1)
• EBITDA ökade till 10,0 mkr (0,3)
• Periodens resultat uppgick till 5,6 mkr (-2,0)
• Resultat per aktie uppgick till 0,52 kr (-0,63)

 

CERTIFIED ADVISER
Remium Nordic AB
Tele: 08-454 32 76
E-post: CorporateFinance@remium.com

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Tomas Wanselius, CEO
Telefon: +46 8 562 175 00
E-post: tomas.wanselius@caperio.se

Ola Maalsnes, CFO
Telefon: +46 8 562 175 00
E-post: ola.maalsnes@caperio.se

 

Ladda ner bifogad rapport
Bokslutskommuniké 2016

 

KORT OM CAPERIO
Caperio är ett serviceföretag som erbjuder värdeskapande IT-lösningar, inom Arbetsplats och Datacenter. Caperios idé är enkel: att med högsta service hjälpa företag och organisationer att utvecklas framgångsrikt genom att erbjuda IT-lösningar baserade på kunskap och god rådgivning.