Inlägg av Jennifer Asp

Delårsrapport avseende jan-sep. OMSÄTTNING OCH RESULTAT FÖRBÄTTRAS AVSEVÄRT 

Med stor glädje och tillförsikt om framtiden summerar jag vårt mycket fina Q3. Jag konstaterar att vi lyfter i samtliga våra fokus- områden (Managerade tjänster, Skola, Offentlig sektor och större Privata företag), vilket tillsammans med det dedikerade arbete vi genomfört på kostnadssidan gör att resultatet utvecklas mycket positivt. Omsättningen ökar med 26% i Q3 och […]

Caperio utbildar blivande nätverkstekniker – på plats i deras egen skola

Caperios installation av trådlösa nätverk på Fria Läroverken blev en kombination av föreläsningar och praktikplatser för eleverna på el- och energilinjen. ”Så otroligt tacksamt att få dela med sig av kunskap och praktiska tips och samtidigt få lite hjälp att skruva accesspunkter i taket, säger Caperios nätverkstekniker Peter Gradin.” När Peter Gradin skulle sätta igång […]

På stan med Tomas Wanselius, VD, Caperio

Caperio arbetar för att effektivisera, stärka och säkra företags IT på samtliga nivåer. En stark företagskultur svetsar samman och fokus ligger på lyfta kunderna. IT-kanalen.se har träffat VD:n Tomas Wanselius som sätter tonen för Caperio. Tomas Wanselius, VD Caperio Tomas Wanselius har en spännande bakgrund inom IT-branschen. Han jobbade med de nio allra första caperianerna […]

Caperio en pålitlig partner inom IT och pedagogik

Molntjänster, konsulttjänster och produktförsörjning. Utbudet från Caperio, ett svenskt IT-bolag inom leverans av IT-infrastruktur, är brett. Spetskompetensen ligger inom pedagogik där man arbetar med att ge stöd åt den digitala satsningen i skolorna. Det pågår stora förändringar i samhället och i takt med en alltmer utbredd digitalisering behöver skolan anpassas för att möta nya krav. […]

Fria Läroverken AB väljer Caperio

Caperio får leverera Managerade Tjänster inom IT-infrastruktur till Fria Läroverken. Avtalet, som signerades i augusti månad, sträcker sig över fyra år med start den 1 november 2016. Avtalsvolymen uppskattas totalt till ca 8,8 Mkr. Leveransen omfattar managering av kapacitets-, drifts-, WiFi – och arbetsplatstjänster för personal och elever på Fria Läroverkens skolor . ”Vi ser […]

Caperio vinner större avtal med ledande detaljhandelskedja

En ledande svensk detaljhandelskedja har tecknat avtal med Caperio gällande SAM-tjänster för kedjans mjukvaror, mjukvaruhantering samt därtill hörande rådgivning. Avtalet är initialt värt ca 1,5 mkr per år och har tecknats på fyra år. Inom avtalet finns möjlighet att utöka tjänsten till samtliga bolag inom koncernen, vilket som mest skulle öka värdet till ca 4 […]

Caperio ingår ”Partnerskap för strategisk licenshantering” med Malmö stad

Malmö stad har tecknat avtal med Caperio gällande: Affärsrådgivning, bevakning av marknaden och förhandlingsstöd Software Asset Management Licensförsörjning Caperios primära uppdrag är att stödja Malmö stad i att hantera affärsrelationerna med de stora leverantörerna av programvaror, vilket ger Malmö stad ökade möjligheter att skapa långsiktiga relationer med fokus på kvalitet. Avtalet gäller under 3 + […]

Caperio hjälper Danderyd kommun i sin fortsatta digitaliseringsresa

Caperio vann Danderyd kommuns upphandling avseende datorer, plattor, skärmar och produktnära tjänster. Danderyd kommun och Caperio har tecknat ett partnerskapsavtal som innehåller leveranser av ett brett sortiment av klientenheter och övriga IT-arbetsplatsprodukter samt produktnära tjänster, till samtliga av kommunens olika verksamheter. Avtalet skrevs under i september och gäller över fyra plus ett plus ett år. […]

Halvårsrapport 2016. Positiv resultatutveckling och toppbetyg av kunderna!

Vi fortsätter att utvecklas positivt. Både bruttomarginal och resultat förbättras under perioden jan-jun (H1). Den ackumulerade nettoomsättningen H1 är något sämre än förra året, -25 mkr, men det förväntar vi oss att ta igen i Q3 då några affärer flyttades framåt över kvartalsgränsen. Under Q2 ökade bruttomarginalen till 21,4% jämfört med 18,4% föregående år. Vi […]