Inlägg av Jennifer Asp

FORTSATT GOD TILLVÄXT I VÅRT FÖRSTA KVARTAL 2017

Det är glädjande för mig att kunna presentera ytterligare ett bra kvartal. Vi följer upp vårt starka Q4 med ytterligare en positiv rapport för Q1. Caperio ökade kvartalsomsättningen med 18,5% till 211,8 mkr (178,8). Vi fortsätter vårt fokus på lönsamhet och jag är nöjd att vi också har tillväxt jämfört med förra året. Detta ger […]

Caperio Holding AB publicerar årsredovisningen för 2016

Caperio Holding ABs årsredovisning avseende räkenskapsåret 2016 Årsredovisningen finns på bolagets webbplats och går även att beställa från bolagets huvudkontor eller via telefon 08-562 175 00. Caperio Holding AB:s årsstämma hålls tisdagen den 16 maj kl 15.00 på bolagets huvudkontor, Gårdsfogdevägen 7 i Bromma. Anmälan om deltagande skall ske senast fredagen den 10 maj klockan 16.00, […]

Bokslutskommuniké 2016. STARKT AVSLUT PÅ (REKORD)ÅRET!

Det gläder mig verkligen att vi följer upp vårt starka Q3 med ytterligare en positiv rapport för Q4. Vi kan därmed se tillbaka på 2016 som Caperios bästa år i historien! Efter några utmanande år har vi arbetat hårt och fokuserat med såväl effektiviseringsprogram som förflyttning av vårt erbjudande till marknaden och är nu tillbaka […]

ThorenGruppen väljer Caperios utskriftstjänster

ThorenGruppen har genomfört en upphandling gällande utskrift och kopiering, vilken leddes av Richard Bagger, strategisk inköpare hos kunden. ThorenGruppen hade tidigare ett långt samarbete med en av de större copytillverkarna. Erfarenheten från detta avtal har format hur kunden såg på framtidens samarbete och utformning av det nya avtalet. Genom samarbetet med Caperio kommer parametrar som […]

Delårsrapport avseende jan-sep. OMSÄTTNING OCH RESULTAT FÖRBÄTTRAS AVSEVÄRT 

Med stor glädje och tillförsikt om framtiden summerar jag vårt mycket fina Q3. Jag konstaterar att vi lyfter i samtliga våra fokus- områden (Managerade tjänster, Skola, Offentlig sektor och större Privata företag), vilket tillsammans med det dedikerade arbete vi genomfört på kostnadssidan gör att resultatet utvecklas mycket positivt. Omsättningen ökar med 26% i Q3 och […]

Caperio utbildar blivande nätverkstekniker – på plats i deras egen skola

Caperios installation av trådlösa nätverk på Fria Läroverken blev en kombination av föreläsningar och praktikplatser för eleverna på el- och energilinjen. ”Så otroligt tacksamt att få dela med sig av kunskap och praktiska tips och samtidigt få lite hjälp att skruva accesspunkter i taket, säger Caperios nätverkstekniker Peter Gradin.” När Peter Gradin skulle sätta igång […]

På stan med Tomas Wanselius, VD, Caperio

Caperio arbetar för att effektivisera, stärka och säkra företags IT på samtliga nivåer. En stark företagskultur svetsar samman och fokus ligger på lyfta kunderna. IT-kanalen.se har träffat VD:n Tomas Wanselius som sätter tonen för Caperio. Tomas Wanselius, VD Caperio Tomas Wanselius har en spännande bakgrund inom IT-branschen. Han jobbade med de nio allra första caperianerna […]

Caperio en pålitlig partner inom IT och pedagogik

Molntjänster, konsulttjänster och produktförsörjning. Utbudet från Caperio, ett svenskt IT-bolag inom leverans av IT-infrastruktur, är brett. Spetskompetensen ligger inom pedagogik där man arbetar med att ge stöd åt den digitala satsningen i skolorna. Det pågår stora förändringar i samhället och i takt med en alltmer utbredd digitalisering behöver skolan anpassas för att möta nya krav. […]

Fria Läroverken AB väljer Caperio

Caperio får leverera Managerade Tjänster inom IT-infrastruktur till Fria Läroverken. Avtalet, som signerades i augusti månad, sträcker sig över fyra år med start den 1 november 2016. Avtalsvolymen uppskattas totalt till ca 8,8 Mkr. Leveransen omfattar managering av kapacitets-, drifts-, WiFi – och arbetsplatstjänster för personal och elever på Fria Läroverkens skolor . ”Vi ser […]