Inlägg av Jennifer Asp

CAPERIO OCH ADVANIA HAR SVERIGES NÖJDASTE IT-KUNDER!

Caperio är bäst i Sverige på Användarnära IT samtidigt som Advania återigen placerar sig i toppen med en andraplats inom kategorin Verksamhetsnära IT, detta i Radars stora leverantörsgranskning 2017. ”Vi är jätteglada och stolta över kundernas positiva feedback. Vi har bevisat att vi har den bästa servicen och tillför mest värde till våra kunder, genom […]

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Caperio Holding AB (publ), 556680-2673 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 augusti 2017 kl. 14.00, i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, Stockholm. Anmälan En aktieägare som önskar delta vid stämman ska • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 juli 2017, • dels skriftligen anmäla […]

Advaniapodden Nr 25 – När två bolag blir ett

Nu när det står klart att Advania Sverige köper Caperio nalkas det stora arbetet om hur denna integration ska gå till. Vad betyder egentligen det här för organisationens framtid, vad blir det för skillnad för kunderna, och hur ser det ut för medarbetarna? Alla dessa frågor besvaras i Advaniapodden.  

Caperio ansöker om avnotering och kallar till extra bolagsstämma

Advania Holding AB:s (” Advania ”) offentliga uppköpserbjudande avseende Caperio Holding AB (publ) (” Caperio”) förklarades ovillkorat den 31 maj 2017. Advania äger och kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Caperio och har för avsikt att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier. Acceptfristen för Advanias erbjudande har förlängts till och med den 12 juni […]

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Caperio Holding AB (publ), 556680-2673 (” Bolaget ”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 juni 2017 kl. 14.00, i Bolagets lokaler på Gårdsfogdevägen 7 i Bromma. Anmälan En aktieägare som önskar delta vid stämman ska  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 20 juni 2017, […]

FORTSATT GOD TILLVÄXT I VÅRT FÖRSTA KVARTAL 2017

Det är glädjande för mig att kunna presentera ytterligare ett bra kvartal. Vi följer upp vårt starka Q4 med ytterligare en positiv rapport för Q1. Caperio ökade kvartalsomsättningen med 18,5% till 211,8 mkr (178,8). Vi fortsätter vårt fokus på lönsamhet och jag är nöjd att vi också har tillväxt jämfört med förra året. Detta ger […]

Caperio Holding AB publicerar årsredovisningen för 2016

Caperio Holding ABs årsredovisning avseende räkenskapsåret 2016 Årsredovisningen finns på bolagets webbplats och går även att beställa från bolagets huvudkontor eller via telefon 08-562 175 00. Caperio Holding AB:s årsstämma hålls tisdagen den 16 maj kl 15.00 på bolagets huvudkontor, Gårdsfogdevägen 7 i Bromma. Anmälan om deltagande skall ske senast fredagen den 10 maj klockan 16.00, […]

Bokslutskommuniké 2016. STARKT AVSLUT PÅ (REKORD)ÅRET!

Det gläder mig verkligen att vi följer upp vårt starka Q3 med ytterligare en positiv rapport för Q4. Vi kan därmed se tillbaka på 2016 som Caperios bästa år i historien! Efter några utmanande år har vi arbetat hårt och fokuserat med såväl effektiviseringsprogram som förflyttning av vårt erbjudande till marknaden och är nu tillbaka […]

ThorenGruppen väljer Caperios utskriftstjänster

ThorenGruppen har genomfört en upphandling gällande utskrift och kopiering, vilken leddes av Richard Bagger, strategisk inköpare hos kunden. ThorenGruppen hade tidigare ett långt samarbete med en av de större copytillverkarna. Erfarenheten från detta avtal har format hur kunden såg på framtidens samarbete och utformning av det nya avtalet. Genom samarbetet med Caperio kommer parametrar som […]