Inlägg av Hans Edin

KALMAR LÄN VÄLJER CAPERIO

Det är nu klart att Kalmar län väljer Caperio som leverantör avseende klient och livscykelhantering kring hårdvara. Avtalet innefattar PC, Mac och läsplattor med tillhörande arbetsplatstjänster. Avtalets värde uppskattas till ca 40 MSEK årligen, totalt (120 + 40 MSEK). –  Det känns som ett kvitto på att vår satsning på offentlig verksamhet börjar bära frukt. […]

MICROSOFT VÄLJER CAPERIO

När Microsoft väljer partner 2015 inom kategorin Licence Solutions står Caperio som ensam vinnare. Positionen som ledande licensspecialist är ett resultat av målmedveten affärsutveckling och förståelse för kundens utmaningar. – Det är alltid kul när man får uppmärksamhet för sitt arbete. Att Microsoft väljer Caperio i ett starkt startfält visar att vi prioriterar rätt saker […]

Stark Q2 rapport med tillväxt på 17%

En bra rapport som visar att Caperio är på rätt väg och med mer effekter i kommande kvartal. 1 APRIL – 30 JUNI 2015 Nettoomsättningen ökade med 17 % till 283,3 mkr (241,3) EBITDA ökade till 4,7 mkr (4,3) Periodens resultat uppgick till 1,7 mkr (0,9) Resultat per aktie uppgick till 0,06 kr (-0,03) 1 […]

CAPERIO STARTAR PODCAST

Podcast som underhållningsform har blivit allt populärare de senaste åren men är hittills mer sällsynt i företagssammanhang. Caperio lanserar i veckan Capodden som blir företagets egenproducerade podcast. En podcast är ett enkelt sätt att prenumerera på ljud- eller videofiler via nätet. Via ett program eller en app väljer lyssnaren vad den vill lyssna på och […]

SCANDIC KÖPER PC SOM TJÄNST AV CAPERIO

Scandic anlitar Caperio för att under 4+1 år trygga sin försörjning av cirka 4500 pc på samtliga hotell och kontor i norra Europa. – Att få detta förtroende känns självklart riktigt, riktigt bra. För att ro i land denna typ av affär krävs det att man uppfyller ett stort antal egenskaper. Caperio har sedan starten […]

Pod#1

Vi tar pulsen på Christer Haglund, styrelseordförande och Tomas Wanselius, VD. De delar med sig av dåtid, nutid och framtid.

CAPERIO SKAPAR TILLGÄNGLIGHET FÖR FLOATEL

Floatel har en vision att bedriva den mest moderna ,säkra och tillförlitliga verksamheten för flytande hotell i världen. Oavsett miljö,oavsett situation måste IT-miljön fungera. Med denna vision i fokus väljer man Caperio som leverantör av  för att säkerställa funktion och kontroll av sin IT-miljö. Caperio har har tillsammans med Floatel tagit fram en lösning som […]

TOMAS WANSELIUS NY VD PÅ CAPERIO

Karriären på Caperio har gått spikrakt uppåt för Tomas Wanselius. Den 1 april 2014 värvades han till posten som Sälj- och Marknadsdirektör, den 1 januari 2015 utsågs han till COO och igår i samband med bolagsstämman, tillträdde han som ny vd och efter företagets grundare Christer Haglund.
 Efter 15 år avgår Christer som vd och […]

CAPERIO HOLDING AB PUBLICERAR ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014

Caperio Holding ABs årsredovisning avseende räkenskapsåret 2014 finns bifogat detta meddelande och på bolagets webbplats www.caperio.se En tryckt årsredovisning finns dessutom att beställa från bolagets huvudkontor, via bolagets hemsida eller via telefon 08 562 175 00. Caperio Holding ABs årsstämma hålls måndagen den 11 maj kl 14.00 i bolagets huvudkontor på Gårdsvägen 7 i Bromma. Anmälan om […]

ÅRSSTÄMMA I CAPERIO HOLDING AB (PUBL)

Fullmaktsformulär – Caperio årsstämma den 11 maj 2015 Aktieägarna i Caperio Holding AB (publ), 556680-2673 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 11 maj 2015 klockan 14.00, i Bolagets lokaler på Gårdsfogdevägen 7 i Bromma. Anmälan En aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken […]