Inlägg av Catharina Löfqvist

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR OSS ALLA

Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är i fokus för våra medarbetare och vi driver just nu flera viktiga förflyttningsprojekt åt det hållet. Jag kan ärligt säga att jag hoppats att vi skulle vara längre fram, men förflyttningen tar […]

Caperio och ThorénGruppen på lång skolresa tillsammans

Caperio och ThorénGruppen, ett av Sveriges största och ledande utvecklingsföretag inom utbildning och kompetensutveckling med bl a 1300 anställda och 8 000 elever över hela Sverige, har tecknat ett samarbetsavtal över 3 år. Avtalet omfattar pedagogik, hårdvara och logistik för ca 15-20 MSEK årligen och ca 2 500 enheter av PC, iPads och Chromebooks. Parterna […]

Västra Götalandsregionen tecknar avtal med Caperio

  Västra Götalandsregionen tecknar avtal med Caperio för leverans av servrar, konsulttjänster och mjukvara. Avtalet löper under två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Avtalet, som avser serverutrustning från HP, DELL och Lenovo med tillhörande konsulttjänster och mjukvara, uppskattas värt 25 miljoner kronor per år. Uppdraget gäller mot VGR’s centrala Datacenter och […]

VI KAN MER OCH TIDEN TALAR FÖR OSS

Nu lägger vi också Q3 2015 till handlingarna och konstaterar att kvartalet numera, trots ett lugnt juli, tar fart i augusti och september. 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2015 • Nettoomsättningen ökade med 1 % till 252,9 mkr (250,9) • EBITDA minskade till 2,0 mkr (5,5) • Periodens resultat uppgick till -0,6 mkr (1,8) • […]

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

1 JANUARI – 31 MARS 2015 Nettoomsättningen minskade med 30 % till 139,7 mkr (198,2) EBITDA minskade till -1,5 mkr (2,6) Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -3,9 mkr (-1,0) Resultat per aktie uppgick till -0,81 kr (-0,21) Antalet anställda minskade till 144 (194) – Kvartalet inleddes med en avvaktande marknad. Februari och […]

NETONNET SÄKERSTÄLLER LEVERANSEN

  Caperio har fått förtroendet att implementera en ny nätverksinfrastruktur till Netonnet. Initiativet att ytterligare modernisera sin infrastruktur kommer i samband med att Netonnet flyttar huvudkontor och centrallager. Netonnet har valt att investera i en ny nätverksinfrastruktur för att säkerställa leverans av verksamhetskritiska system. Detta är en totallösning för från datacentret hela vägen ut till […]