Inlägg av Catharina Löfqvist

Caperio nu certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Vi är stolta att kunna meddela att Caperios ledningssystem för verksamheten nu är certifierat enligt ISO 9001:2015 (standard för kvalitetsledningssystem) samt ISO 14001:2015 (standard för miljöledningssystem). Vår huvudfokus har alltid varit att leverera service av högsta klass till våra kunder. För att säkerställa detta över tid har vi därför valt att certifiera vårt ledningssystem. Ledningssystemet […]

Rapport från Caperios årsstämma 2017

Caperio Holding AB (publ) höll på tisdagen den 16 maj 2017 årsstämma i bolagets lokaler på Gårdsfogdevägen 7, Bromma. Stämman beslutade i enlighet med samtliga styrelsens och nomineringskommitténs förslag. Stämman fattade bland annat följande beslut: • Resultat- och balansräkning för moderbolag och koncern avseende 2016 fastställdes. • Ingen utdelning kommer att betalas ut avseende 2016. […]

Uttalande från styrelsen för Caperio Holding med anledning av Advanias offentliga kontanterbjudande

De oberoende styrelseledamöterna [1] för Caperio Holding rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Advanias erbjudande om 34,00 kronor kontant per aktie. Detta uttalande görs av de oberoende styrelseledamöterna för Caperio Holding AB (publ) (”Caperio” eller ”Bolaget”) i enlighet med punkt II.19 i Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar, utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 1 februari 2015 […]

Caperio hjälper Motala kommun digitalisera skolan

Under hösten kommer Caperio att dela ut över 2000 iPads till eleverna i Motalas grundskolor. Caperio kommer samtidigt att utbilda elever, pedagoger och skolledare i de digitala verktygen. Dessutom utbildas pedagogerna i hur de kan förbättra undervisningen och få ut mesta möjliga av den digitala satsningen. Avtalet med förlängningar gäller till 2020 och omsätter under […]

Karlskrona kommun väljer Caperio

Caperio gick vinnande ur den upphandling som innebär att tillgodose Karlskrona kommuns/upphandlande myndigheters behov av datorer, plattor, skärmar och produktnära tjänster. Avtalet som signerades i juli månad sträcker sig över tre plus ett år med start den 1 september 2016 och den totala volymen uppskattas till ca 10 mkr per år. Utöver produktleveransen omfattar avtalet […]

Pod #8 – Ludvig Kolomdin

NETENT är en av världens ledande leverantörer av spellösningar för casinooperatörer online. NetEnt är också kund hos Caperio så vi satte oss ner med företagets CIO, Ludvig Kolomdin, för att lyssna på hans tankar om framtiden för spelbranschen. Bland mycket annat snackade vi även om de utmaningar som de behöver förhålla sig till i denna, […]

Regeringskansliet tecknar Licenspartneravtal med Caperio för leverans av licenser och SAM-tjänster

Regeringskansliet tecknar avtal med Caperio gällande programvara med underhåll, support och produktnära konsulttjänster samt därtill hörande rådgivning och SAM-tjänster. Avtalet uppskattas vara värt 33 miljoner kronor per år. ”Detta känns som ett kvitto på att vår satsning på offentlig verksamhet börjar bära frukt. Med vårt starka erbjudande kring SAM kan vi hjälpa Regeringskansliet att få […]

Caperio är ledande på att skapa kundnöjdhet i Sverige!

  Caperio är ledande på att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina kunder under 2016 enligt Radars stora leverantörskvalitetsgranskning . Radar genomför årligen, sedan 2011, en större undersökning runt kundupplevda värden och kvalitet. Årets undersökning engagerade cirka 1 000 svenska verksamheter i att bedöma sina IT-leverantörer i vad som är Sveriges största kvantitativa […]

Pod #7 – Melina, Sara & Kid

I det här avsnittet av Capodden tittar vi närmare på Caperio Skolpartners samarbete med Vistaskolan. Caperio Skolpartner hjälper skolor att bli framgångsrika i sin digitala satsning. Förutom att förse skolorna med hårdvara så utbildar Caperio bland annat pedagoger och rektorer i hur man kan använda olika digitala verktyg för att skapa nya möjligheter i undervisningen. […]

Kvartalsrapport avseende Q1. En positiv start på året!

Vi växer med 28% i nettoomsättning (178,8 mkr) och förbättrar vårt resultat kvartal mot kvartal jämfört med förra året. Vi arbetar vidare med att bli mer effektiva både på personal- och omkostnadssidan. Vi är nu 132 anställda mot tidigare 146 och har lägre omkostnader jämfört med förra året. Det, i kombination med en ökad tillväxt, […]